WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Opencom.hu

OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16. II. em. 1.

 1. Bevezető

  Opencom.hu oldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) használata előtt kérjük, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Szabályzat) figyelmesen olvassa el. A Szabályzat szabályozza a Weboldal jellegét, célját, illetve annak jogszerű felhasználási körülményeit.

  A Weboldalt az OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti (ideértve különösen a frissítéseket, módosításokat, felügyeletet). Az üzemeltetés nem terjed ki a Weboldalhoz hivatkozással kapcsolódó oldalakra, illetve azon oldalak üzemeltetésére, amelyek a jelen Weboldalra mutató hivatkozást tartalmaznak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozások megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná.

  A Weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a Szabályzat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a jelen Szabályzatban foglaltakkal, kérjük, hagyjon fel a Weboldal használatával. A Szabályzatra, illetve az esetleges jogvitákra a magyar jog szabályai irányadóak, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait. A Weboldal használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan – a jogszabályi keretek között – módosítsa, így felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Weboldal visszatérő használata esetén havonta legalább egyszer tekintse meg újra jelen Szabályzatot.

 2. A Weboldal célja, felhasználása

  A Weboldal célja, hogy megismertesse az Üzemeltető történetét, tevékenységét, vállalati kultúráját, referenciáit és szolgáltatásait az érdeklődő vállalatokkal és egyéb szervezetekkel (a potenciális megrendelőkkel), valamint a potenciális munkavállalókkal.

  A Weboldalnak nem célja a személyre, egyéni igényekre szabott tájékoztatás, ezt kizárólag a Honlapon megadott elérhetőségeken történő kapcsolatfelvétel és az azt követő, az Üzemeltetővel történő egyeztetések és ajánlattételek pótolják.

 3. Szellemi tulajdonjogok

  Bármely, a Weboldalon lévő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem magán-, illetve oktatási használatra töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen engedélyezett felhasználási módokon kívül a Weboldal tartalmának terjesztési, tartalmi és/vagy formai módosítása, továbbítása

  vagy ismételt hozzáférhetővé tétele az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Weboldal harmadik fél honlapjáról (ideértve az Ön által üzemeltetett oldalakat is, beleértve a közösségi platformokat is) történő jelen Weboldalra történő hivatkozása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

  A Weboldalon található tartalmakhoz (ideértve különösen a fotókat, szöveget, grafikai designt, honlapstruktúrát, színeket, illetve magát a Weboldalt, annak kialakításának, elrendezettségének, arculatának egyéni, eredeti jellege okán) fűződő szerzői jog az Üzemeltetőt illeti meg. A Weboldalhoz történő hozzáférés semmilyen szellemi tulajdon-, illetve felhasználási jogot nem keletkeztet (ide nem értve a szabad felhasználás törvényben rögzített eseteit).

 4. Felelősség

  A törvény által engedett mértékig az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Weboldal Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért (ideértve a nem vagyoni károkat is) (a továbbiakban: Jogsérelem).

  A felelősség kizárása vonatkozik különösen azon tevékenységre, amelyre a Weboldalon közzétett információ/tartalom ösztönözte Önt, valamint a Weboldal elérhetetlensége, használhatatlansága, illetve az azon elhelyezett információ/tartalom helytelensége, elavultsága, pontatlansága okán bekövetkező Jogsérelemre.

  Az Üzemeltető kizár továbbá bárminemű Jogsérelemért való felelősséget, amely a Weboldal hozzáféréséből vagy annak hiányából, illetve az ott elhelyezett tartalom felhasználásából vagy annak hiányából Önt közvetlenül vagy közvetetten éri. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal vírusmentességéért vagy egyéb hibás működéséért. A felhasználót terheli az előbbiekből fakadó javítási, helyreállítási, pótlási költségek.

  Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek az Üzemeltető által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító tevékenységért vagy mulasztásért való felelősség esetén.

 5. Kapcsolatfelvétel

  Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a Weboldallal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16. II. em. 1.
  • E-mail cím: info@opencom.hu
  • Telefonos elérhetőség: +36 20 262 30 18